Wybrane aspekty gospodarki nieruchomościami. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.