Przedstawienie podstawowego kursu z mikroekonomii (związanego z teorią klasyczną i neoklasyczną). Zapoznanie studentów z szeroko rozumiana teorią wyboru ekonomicznego mikrojednostek tj. konsumentów i przedsiębiorstw.

Podstawy ekonomii - Makroekonomia

Celem przedmiotu Podstawy finansów jest uzyskanie wiedzy o mechanizmach finansowych sektora prywatnego i publicznego. Studenci w ramach Podstaw Finansów nabywają wiadomości o zasadach funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami, zdobywają umiejętności rozpoznawania i oceny zjawisk finansowych zachodzacych w gospodarce i podmiotach gospodarczych.

Kurs z "Podstaw rachunkowości" ma na celu umożliwić słuchaczom zapoznanie się z pojęciami, regułami i zależnościami występującymi między różnymi kategoriami ekonomicznymi. Rachunkowość służy wielu użytkownikom będąc źródłem informacji finansowych. Umiejętność ich odczytania, zrozumienia i wykorzystania stanowi podstawę sukcesu gospodarczego w XXI wieku. Zachęcamy do uczestnictwa w kursie w celu zapoznania się z "językiem rachunkowości", który uchodzi za międzynarodowy język biznesu.

Przedmiotem zajęć z przedmiotu "Statystyka ekonomiczna" będzie zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badania prawidłowości procesów masowych. Zostaną zaprezentowane metody analizy struktury, dynamiki i wahań oraz współzależności. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętności korzystania z roczników statystycznych oraz na ekonomiczną interpretację wyników analizy.