kurs dotyczy przedmiotu prowadzonego w ramach studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Przedmiot ma dostarczyć stidentom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia badań językoznawczych nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi tekstów dawnych i współczesnych.