W formie zajęć e-learning.
Komunikacja społeczna w działalności menedżera
dr Grażyna Leśniewska
Marketing
dr. hab Iga Rudawska
Zarządzanie wiedzą
dr Ewa Krok