Wydział Humanistyczny

Jest to kurs prezentujący podstawowe pojęcia i spory filozoficzne na temat wiedzy i prawdy.