Seminarium doktoranckie prowadzone przez dr hab. Elżbieta Perzycka