Zajęcia prowadzone na Wydziale Filologicznym US w ramach specjalizacji edytorskiej.

Wiedza o dziejach książki: od praksiążki (np. gliniane tabliczki z pismem klinowym czy egipskie papirusy) do postksiążki (np. e-booki).

Informacje o książce jako przedmiocie materialnym (np. sposoby jej tworzenia, przechowywania i odczytywania) oraz jej roli w rozwoju cywilizacji (np. rola oralności i piśmienności w rozwoju cywilizacji czy tworzeniu fenomenu pamięci jednostkowej i wspólnotowej).