Wydział Nauk o Ziemi

Materiały informacyjne ujęte w tematy:

  • praktyka zawodowa jako podstawa rozwoju zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy,
  • organizacja praktyk zawodowych,
  • bibliografia