Wydział Teologiczny

Kurs obejmuje studium grupy ksiąg Starego Testamentu nazywanych księgami historycznym: Joz, Sdz, 1-2Sm, 1-2Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, 1-2 Mch, Jdt, Tb, Est Rt.

Obejmuje przekazanie aktualnej wiedzy historyczno-krytycznej oraz zapoznanie z metodami egzegezy własciwymi dla tej literatury