Uniwersyteckie Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie jest uczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze międzywydziałowym.

Celem działalności uce jest prowadzenie kształcenia.