Kurs "Etos akademicki" jest przeznaczony dla doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej.

 

Współczesny, dynamicznie zmieniający się świat stawia szereg wyzwań przed człowiekiem.

Kluczowe wydaje się zwłaszcza osiąganie osobistej efektywności przez pracowników organizacji. Z jednej strony działania pracowników powinny pozwalać organizacji funkcjonować w permanentnie zmieniającym się świecie, odnosić sukcesy i rozwijać się. Z drugiej strony ważne jest, aby pracownicy mogli równoważyć swoje życie zawodowe z prywatnym. Niezbędne staje się zatem, aby pracownicy potrafili panować nad swoimi zadaniami i odpowiednio organizować je w czasie.

Kurs omawia podstawowe zagadnienia pozwalające na osiąganie osobistej efektywności oraz prezentuje narzędzia zarządzania czasem i sposoby ich wykorzystania do doskonalenia własnej efektywności.