Zajęcia obejmują podstawowe typy źródeł przydatnych do badania dziejów XIX i XX wieku.