Celem przedmiotu jest przedstawienie walki narodu polskiego o niepodległość.