Kurs dotyczy dyscypliny filozoficznej, która zajmuje się takimi problemami jak: analiza pojęcia istnienia, ustaleniem kryterium identyczności, problem trwania w czasie, tożsamością osobową oraz ontologią umysłu.

Ontologia stanowi jedną z podstawowych dyscyplin filozoficznych.