Tematyka seminarium obejmuje historie Polski XIX i XX wieku.