Kurs omawiający książkę autorstwa S. Gallaghera i D. Zahaviego: "Fenomenologiczny umysł".