Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej, kontrola pracy studentów