Przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej (kontrola postępów)