Celem kursu jest metodyka pracy z filmem jako źródłem oraz analiza wybranych filmów.