Wykład realizowany w ramach przedmiotu Modele umysłu (15h) na 1. roku Kognitywistyki komunikacji.