Kurs prezentuje filozoficzne koncepcje wiedzy i teorie prawdy.