Kurs zagadnień z zakresu Metodologii badań na kierunku Kognitywistyka komunikacji