Jest to wykład dla studentów II roku kognitywistyki i filozofii w semestrze zimowym, studia stacjonarne pierwszego stopnia.