Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności Studenta w zakresie zagadnień związanych z infrastrukturą, taborem, technologiami przewozu ładunków w transporcie, technologiami prac ładunkowych w transporcie i technologiami transportu intermodalnego z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu.