Przedmiot Technologie CRM obejmuje tematykę wykorzystania technologii informacyjnej w procesach Customer Ralationship Management (Zarządzanie relacjami klientem). Uczestnicy kursu poznają działania, metody oraz procesy biznesowe zorientowane na pozyskanie, obsługę oraz utrzymanie klienta. Podczas zajęć wykorzystywane są technologie informacyjne w postaci zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP oraz MS Excell.