Przedmiot "Zintegrowane Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem" jest przeznaczony dla studentów studiów ekonomicznych II stopnia. Jego celem jest poznanie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu technologi technologii informacyjnej (systemów klasy ERP). Uczestnicy kursu przy wykorzystaniu edukacyjnego modułu systemu ERP prowadzą wirtualne firmy: parametryzują i realizują procesy wewnątrzorganizacyjne przedsiębiorstwa, poznają specyfikę zarządzania procesowego.