I rok Filologii rosyjskiej z dodatkowym językiem obcym i I rok Lingwistyki dla biznesu. 

Studia stacjonarne.