Celem kursu jest wprowadzenie studentów do ogólnych zagadnień związanych z literaturą oraz sposobów jej interpretowania.