Ćwiczenia konwersacyjne dla studentów III roku filologii rosyjskiej. Materiały z zakresu bloków tematycznych, obowiązujących na 6 semestrze wg aktualnego sylabusa.