Opis przedmiotu

Konwersatorium zaprojektowane jest jako zaawansowany kurs mapowania teorii kulturowych. Jego naczelnym celem jest przyjrzenie się narzędziom tworzenia kultury współczesnej oraz tradycjom ich stosowania w sposób, który ujawni ich policentryczność, polimorficzność i poliwalencję.