Celem kursu jest ćwiczenie biegłości językowej (głównie w mowie), poszerzania słownictwa oraz precyzji gramatycznej.