Zapoznanie studentów z:

´podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania;
´różnymi typami organizacji oraz formami organizacyjnymi przedsiębiorstw;
´podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem);
´metodami organizatorskimi i technikami zarządzania oraz ich zastosowaniem w zarządzaniu.