Kurs obejmujący następujące zagadnienia:

1.Ryzyko w projekcie, narzędzia i techniki rozpoznawania ryzyka w projekcie.
2.Narzędzia i techniki jakościowej oceny zagrożeń i szans.
3.Strategie i plany reakcji na zagrożenia i szanse.