Kurs omawia podstawowe zagadnienia związane z językoznawstwem kognitywnym.