Praca z tekstem stanowi jedną ze składowych kursu praktycznej nauki języka,  tu języka rosyjskiego dla studentów I roku  filologii rosyjskiej. Materiały i bloki tematyczne zgodne z treściami sylabusa dla 2 semestru.