Kurs pogłębia wiedzę studentów z komunikacji akademickiej w języku angielskim.