Kurs jest internetowa platformą zajęć dydaktyki nauczania j. niemieckiego dla 3. roku Filologii Germańskiej, prowadzonych przez mgr Joannę Gołębiecką. Zawiera notatki, zadania, prezentacje, linki i inne.