Kurs jest internetową platformą zajęć PNJN dla 1. grupy 1. roku FGzDJO, prowadzonych przez mgr Joannę Gołębiecką. Zawiera notatki, ćwiczenia, linki, materiały audio i inne. Poziom językowy A2.