Celem kursu jest kształtowanie kompetencji tłumacza i krytyka przekładu. Realizacji postawionego celu służą:

  1. omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych współczesnego przekładoznawstwa;
  2. wyposażenie słuchaczy w podstawowe instrumentarium pojęciowe z zakresu przekładoznawstwa;
  3. zapoznanie z unormowaniami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu tłumacza
    we współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych.