Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku kierunku Turystyka i Rekreacja (ćwiczenia).

Kurs obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

- ekonomika turystyki i rekreacji w systemie nauk ekonomicznych;

- miejsce turystyki i rekreacji w gospodarce;

- rynek usług turystycznych i rekreacyjnych;

- popyt i podaż turystyczna;

- turystyka międzynarodowa.