Kurs realizowany w ramach zintegrowanych sprawności językowych w zakresie języka rosyjskiego na kierunku lingwistyka dla biznesu (semestr 2).