Realizacja treści programowych z przedmiotu Transport intermodalny (wykłady i ćwiczenia)