Kurs zawiera treści wykładowe z przedmiotu Finanse międzynarodowe