Kurs zawiera treści  omawiane na ćwiczeniach oraz zadania dodatkowe z przedmiotu Finanse międzynarodowe