Kurs zawiera treści/zadania omawiane na ćwiczeniach z przedmiotu Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wymiar czasowy zajęć 30godz.