Pisanie akademickie ukierunkowane jest na doskonalenie umiejętności w zakresie pisania, precyzji formułowania wypowiedzi pisemnych, planowania treści, poprawnego stosowania zasad interpunkcji oraz ortografii.