Kurs jest kontynuacją zajęć prowadzonych bezpośrednio.