Zintegrowane Sprawności Językowe jest kursem języka angielskiego,ukierunkowanym na doskonalenie umiejętności w zakresie mówienia, czytania, znajomości i umiejętności stosowania struktur gramatycznych oraz słownictwa na poziomie zaawansowanym