Doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, słuchania i pisania na wybrane tematy ekonomiczne ze znajomością rejestru i kolokacji; rozwój umiejętności opisywania i analizowania różnorodnych zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem specjalistycznego języka; poszerzanie zakresu słownictwa, w tym znajomości zatwierdzonych polskich ekwiwalentów językowych dla danych pojęć biznesowych i ekonomicznych.