Kurs praktycznego dziennikarstwa prasowego w języku angielskim.